Kennisdomeinen

De professionals van EffectiveWorld, bedrijfskundig adviesbureau, ondersteunen organisaties op het gebied van
Verander- en innovatiemanagement, Strategie- en beleidsvorming, het Managen van Bedrijfsprocessen,
Asset Management (Fysieke bedrijfsmiddelenbeheer) en Duurzaamheid/hernieuwbare energie.
Naast deze kennis zijn ze bovenal in staat deze kennis om te zetten in implementeerbare oplossingen:
dat is uiteindelijk de meerwaarde voor de opdrachtgever.

Verander- en innovatiemanagement

Strategie- en Beleidsvorming

Managen van bedrijfsprocessen

Asset management / fysieke bedrijfsmiddelenbeheer

Duurzaamheid / hernieuwbare energie

Reacties zijn gesloten.