Dienstenportfolio

Met haar kennisdomeinen en enthousiaste professionals als basis, biedt EffectiveWorld
de volgende hoofdcategorieën 
van diensten aan. De diensten worden met de opdrachtgever op maat gemaakt.
Daar waar meerdere kennisdomeinen elkaar raken of overlappen is de toegevoegde waarde van EffectiveWorld
nog hoger dan afzonderlijk. 

Ondersteuning van organisaties in verandering – programmamanagement van meervoudige en
complexe 
veranderingen in (internationale) organisaties coaching van managers en medewerkers
voor effectieve 
beïnvloeding en verandering introductie en borging van innovatie- en verbetermanagement

 

Beleidsondersteuning – begeleiden van organisaties met het opstellen van strategische
beleidsplannen op het gebied van infrastructuur, energie, gebouwen, onderhoud ondersteuning
van de implementatie van beleid in de vorm van projecten, training, informatievoorziening

 

Managen van bedrijfsprocessen – inrichten en effectiever maken van bedrijfsprocessen voor
beheer- en onderhoud van infrastructuur, 
gebouwen, ICT en productie-installaties; inrichten van
managementsystemen voor organisaties op basis van best practices
 zoals kwaliteitbeheer (ISO 9000),
(IT) service management (ISO 20000-1), risicobeheer en ICT-beveiliging (ISO 27001) en
energiemanagement (ISO 50001)

 

Effectief en duurzaam asset management (fysieke bedrijfsmiddelenbeheer en gebouwenbeheer)
inrichten en 
verbeteren van strategische, tactische en operationele systemen en processen op het gebied
van fysieke infrastructuur en gebouwen 
implementeren van informatiesystemen en risicomanagement ter
ondersteuning van asset management toepassen van duurzame 
middelen en technieken voor asset
management (ISO 55000, NTA 8120)

 

Duurzaamheid en hernieuwbare energie – analyse energiebesparings-opties en verduurzaming
productieprocessen, 
gebouwen en installaties (ISO 50001); ondersteuning en verificatie wettelijke eisen
mbt energiebesparing en verduurzaming; aanbesteding van (hernieuwbare) energiesystemen
en energie-inkoop; 
monitoring performance; energie-opslagsystemen; subsidie-begeleiding.

.

 

Reacties zijn gesloten.