© Copyright 2015 EffectiveWorld
Niets van deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder toestemming van de maker.

Homepage

Hoe effectief is uw organisatie op het vlak van:

- veranderen en innoveren: volgen of regie voeren?

- beleidsvisies: theorie of implementeerbaar?

- bedrijfsprocessen: strak ingeregeld of effectief verbeterbaar?

- fysieke bedrijfsmiddelen: hoog rendement of duurzame opbrengst?

- duurzaamheid en energie: investeren lange termijn of korte termijn?

EffectiveWorld ondersteunt organisaties in het regie voeren in organisatieverander- en innovatietrajecten, gebaseerd op implementeerbaar beleid met verbeterbare, effectieve bedrijfsprocessen, gerelateerd aan duurzaam beheer en exploitatie van fysieke bedrijfsmiddelen (assets) en hernieuwbare energie.

Kennisdomeinen

De professionals van EffectiveWorld, bedrijfskundig adviesbureau, ondersteunen organisaties op het gebied van Verander- en innovatiemanagement, Strategie- en beleidsvorming, het Managen van Bedrijfsprocessen, Asset Management (Fysieke bedrijfsmiddelenbeheer) en Duurzaamheid/hernieuwbare energie.

Naast deze kennis zijn ze bovenal in staat deze kennis om te zetten in implementeerbare oplossingen: dat is uiteindelijk de meerwaarde voor de opdrachtgever.


Verander- en innovatiemanagement

Strategie- en Beleidsvorming

Managen van bedrijfsprocessen

Asset management / fysieke bedrijfsmiddelenbeheer

Duurzaamheid / hernieuwbare energie

Dienstenportfolio

Met haar kennisdomeinen en enthousiaste professionals als basis, biedt EffectiveWorld de volgende hoofdcategorieën van diensten aan. De diensten worden met de opdrachtgever op maat gemaakt.
Daar waar meerdere kennisdomeinen elkaar raken of overlappen is de toegevoegde waarde van EffectiveWorld nog hoger dan afzonderlijk.


Ondersteuning van organisaties in verandering - programmamanagement van meervoudige en complexe veranderingen in (internationale) organisaties coaching van managers en medewerkers voor effectieve beïnvloeding en verandering introductie en borging van innovatie- en verbetermanagement

Beleidsondersteuning - begeleiden van organisaties met het opstellen van strategische beleidsplannen op het gebied van infrastructuur, energie, gebouwen, onderhoud ondersteuning van de implementatie van beleid in de vorm van projecten, training, informatievoorziening

Managen van bedrijfsprocessen - inrichten en effectiever maken van bedrijfsprocessen voor beheer- en onderhoud van infrastructuur, gebouwen, ICT en productie-installaties; inrichten van managementsystemen voor organisaties op basis van best practices zoals kwaliteitbeheer (ISO 9000), (IT) service management (ISO 20000-1), risicobeheer en ICT-beveiliging (ISO 27001) en energiemanagement (ISO 50001)

Effectief en duurzaam asset management (fysieke bedrijfsmiddelenbeheer en gebouwenbeheer) - inrichten en verbeteren van strategische, tactische en operationele systemen en processen op het gebied van fysieke infrastructuur en gebouwen implementeren van informatiesystemen en risicomanagement ter ondersteuning van asset management toepassen van duurzame middelen en technieken voor asset management (PAS 55, ISO 55000, NTA 8120)

Duurzaamheid en hernieuwbare energie - analyse energiebesparings-opties en verduurzaming productieprocessen, gebouwen en installaties (ISO 50001); aanbesteding van (hernieuwbare) energiesystemen en energie-inkoop; monitoring performance; energie-opslagsystemen; subsidie-begeleiding

Partners

De bedrijfskundige en technische kennis en ervaring van de professionals van EffectiveWorld wordt aangevuld met kennis van partners.


Vormeel Verbeter Compagnie Verbetermanagement Kaizen, interim management vastgoed, strategisch vastgoedbeleid [www.vormeel.com]

Resep Ontwikkeling en beheer van duurzame energie systemen [www.resep.nl]

IWO Instituut voor Wetenschap en Ontwikkeling Innovaties op het gebied van duurzame energie, energie-opslag, elektrisch vervoer en ontwikkelingsamenwerking [www.iwo.nl]

EURCONS Consultancy en auditing op het vlak van finance, controlling, IT-security, kwaliteit, risk [www.eurcons.eu]

Quanta Technology Strategische consultancy elektrisch energietransport, distributie en opslag [www.quanta-technology.com]

Over Effectiveworld

De professionals van EffectiveWorld, bedrijfskundig adviesbureau, zetten hun kennis en ervaring in voor het effectiever benutten van kennis die al organisaties of samenwerkingsverbanden aanwezig is, of beschikbare kennis van buiten die direct kan worden toegepast. Dit tegen de achtergrond van de steeds sneller veranderende wereld, waarin aanpassingsvermogen een sleutelrol speelt, maar waar ook lange termijn oplossingen van belang zijn.

EffectiveWorld B.V.

[ Contactformulier ]

[T] 026 3273365

[F] 026 3273366

[A] Laan van de 17e september 9, 6846 MK Arnhem

[KvK] 09199038

[BTW-nr.] NL822984271B01

EffectiveWorld B.V. is aangesloten bij de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (www.ooa.nl)en adopteert daarmee de benoemde kwaliteitseisen voor de uitvoering van diensten.

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van EffectiveWorld komen uit diverse sectoren, met het zwaartepunt uit de zakelijke dienstverlening, het maatschappelijk middenveld en overheden die zich bezig houden met infrastructuur, vastgoed en energie.


Maatschappelijk middenveld: Woningcorporaties, scholengemeenschappen

Overheid: Rijkswaterstaat, ProRail

Zakelijke dienstverlening: Nutsbedrijven, ingenieurs- en keuringsbureaus

Industrie: Hoogovens en Midden- en Kleinbedrijf

Contact